"Det är en styrka för branschen att vi kan samlas under ett gemensamt paraply"

Rickard Andersson är partner på EY och ledamot i FAR:s styrelse.

Vad har FAR för roll i framtiden?

Den viktigaste framtidsfrågan för branschen är utan tvekan kompetensförsörjning, menar Rickard Andersson.

FAR har en viktig roll som branschorganisation. Det är en styrka för branschen att vi kan samlas under ett gemensamt paraply och verka med en enad röst. Det gör att vi blir en starkare och trovärdigare röst i dialogen med lagstiftare, myndigheter och andra beslutsfattare.

Den viktigaste framtidsfrågan för branschen är utan tvekan kompetensförsörjning. Här behöver vi med gemensamma krafter stärka yrkesrollernas attraktionskraft. En viktig uppgift för FAR blir att ha kontakt med akademin och upplysa om branschens behov. Det behövs en ökad förståelse för att rekryteringsbehovet i branschen är stort, trots den utveckling som sker inom digitalisering och automatisering.