"Det är av stor vikt att FAR fortsätter stötta sina medlemmar i viktiga och svåra frågor"

Micael Engström är auktoriserad revisor på EY och ledamot i FAR:s styrelse.

Vad har FAR för roll i framtiden?

Micael Engström

FAR bör vara den aktör som driver viktiga och aktuella branschfrågor, säger Micael Engström.

En stor utmaning för branschen är att rekrytera och behålla medarbetare. Här kan FAR hjälpa branschen och vara en aktör som jobbar aktivt med att stärka branschens attraktionskraft och öka intresset för de olika yrkesrollerna.  

FAR bör även vara den aktör som driver viktiga och aktuella branschfrågor. Det behövs en neutral plattform och en enande kraft som står upp för branschen.

Det är också av stor vikt att FAR fortsätter stötta sina medlemmar i viktiga och svåra frågor. Som den ledande kunskapsorganisationen i branschen ska FAR hjälpa sina medlemmar genom att tillhandahålla verktyg och lösningar som underlättar det vardagliga arbetet.