"FAR:s största utmaning är att anpassa sig till den ökande strömmen av lagförslag från EU och globala instanser som OECD"

Therese Andersson är auktoriserad revisor och affärsområdeschef medlem på FAR.

Vilken är FAR:s största utmaning?

Det blir alltmer komplext att driva företag och vår bransch får en allt större roll, säger Therese Andersson.

FAR:s största utmaning är att anpassa sig till den ökande strömmen av lagförslag från EU och globala instanser såsom OECD. Den snabba utvecklingen inom digitalisering och användningen av AI kräver dessutom hantering på både nationell och internationell nivå. Det är viktigt att vi är med tidigt i processen för att kunna förstå konsekvenserna av olika förslag och ha möjlighet att påverka.

Det blir alltmer komplext att driva företag och vår bransch får en allt större och viktigare roll. Samhälle och näringsliv behöver vår hjälp. Lyckas vi med vårt uppdrag kan FAR fortsätta vara en relevant aktör i 100 år till.