"Den stora utmaningen är att fortsätta att vara ett relevant stöd för hela branschen"

Johan Rippe är partner på Pwc och ordförande i FAR:s strategigrupp Revision.

Vilken är FAR:s största utmaning?

Johan Rippe

FAR kommer behöva ha rätt kompetenser och fortsätta attrahera personer som kan stötta medlemmarna på sin väg in i framtiden, menar Johan Rippe.

FAR samlar hela branschen och just nu går utvecklingen i mycket snabb hastighet. Den stora utmaningen är att fortsätta att vara ett relevant stöd för hela branschen och att hela tiden vara nära branschens aktörer, stora som små. Att komma med förslag samt lyssna på vad medlemmarna vill att FAR ska driva, respektive vad som bäst drivs av medlemmarna själva.

FAR kommer behöva ha rätt kompetenser, vara en attraktiv arbetsgivare och fortsätta attrahera personer som kan stötta medlemmarna på sin väg in i framtiden. Förmågan att ha dialog med alla intressenter till branschen blir allt viktigare givet rollen i påverkansarbetet.