"Den som engagerar sig i FAR får mycket tillbaka"

Olle Herolf, tidigare auktoriserad revisor i PwC och ordförande i FAR 1990-1992

Vad innebär FAR för dig?

FAR:s utbildningsverksamhet är viktig för att garantera kvaliteten i revisorskåren, menar Olle Herolf. Foto: Felicia Yllenius

FAR:s utbildningsverksamhet har i alla tider fyllt en viktig funktion för att garantera kvaliteten i revisorskåren. Som jag ser det har utbildning och att sprida kunskap varit en av organisationens två viktigaste uppgifter ända sedan FAR bildades. Den andra huvuduppgiften är att bevaka branschens intressen, både i Sverige och internationellt.

Den som engagerar sig i FAR:s verksamhet får mycket tillbaka, både i sin yrkesroll och för sin personliga utveckling. På min tid var det häftigt att som nyinvald medlem få diskutera aktuella frågor med erfarna byråledare på FAR:s årsstämmor. I dag kan medlemmar mötas över byrågränserna i till exempel expertnätverket.