"Auktorisation inom redovisning, skatt och lön är en kvalitetsstämpel"

Sara Lissdaniels är auktoriserad revisor på FAR:s huvudkontor i Stockholm.

Vad gör FAR för nytta i branschen?

Sara Lissdaniels lyfter auktorisationen som en kvalitetsstämpel

FAR fullgör uppdraget från medlemmarna genom att klargöra god yrkessed, förmedla kunskap och driva opinionsbildning. I de operativa normgivningsgrupperna inom redovisning och revision deltar experter från branschen och rekommendationer och standarder tas fram och förvaltas vidare.  En FAR-medlem får tillgång till nyheter i branschen, rådgivning och stöd samt kan föra fram problem och frågeställningar där FAR agerar utifrån medlemmarnas bästa. FAR:s auktorisation av medlemmar inom redovisning, skatt och lön är en kvalitetsstämpel i branschen. Det står för hög kvalitet i arbetet, att de följer god yrkessed och har ett etiskt förhållningssätt. Det ger ett mervärde för näringsliv och samhälle.

Vill du vet mer om FAR?

 • FAR förklarar

  FAR förklarar

  Hållbarhet, penningtvätt, digitalisering, redovisning - listan över kunskapsområden där FAR vägleder och förklarar är lång.

 • FAR driver branschens frågor

  FAR driver branschens frågor

  Revisionsplikten, LCE och revision som del av bolagsstyrning är några av de branschfrågor som FAR bevakar och påverkar.

 • 300 utbildningstillfällen varje år

  300 utbildningstillfällen varje år

  FAR är en av Sveriges största utbildningsföretag inom ekonomiområdet.

 • Medlemskap i FAR

  Medlemskap i FAR

  FAR är en branschorganisation för auktoriserade revisorer, skatterådgivare, redovisningskonsulter och lönekonsulter.

 • Mer om FAR

  FAR:s uppdrag är att klargöra god yrkessed, förmedla kunskap och
  driva opinionsbildning