"Att säkerställa en hög gemensam lägsta nivå är en förtroendefråga för branschen"

Anna Gerson är Auktoriserad Skatterådgivare FAR på Grant Thornton i Jönköping och en återkommande lärare på FAR:s utbildningar.

Vilken nytta ser du med FAR?

Anna Gerson, Grant Thornton

Jag uppskattar framför allt FAR:s arbete med att säkerställa hög kvalitet och goda etiska spelregler i skatterådgivningsbranschen, säger Anna Gerson.

Jag uppskattar framför allt FAR:s arbete med att säkerställa hög kvalitet och goda etiska spelregler i skatterådgivningsbranschen. Att säkerställa en hög gemensam lägsta nivå i dessa frågor är en förtroendefråga för branschen. För mig har det varit en självklarhet att bli auktoriserad skatterådgivare. Hos oss på Grant Thornton har vi auktorisationen som ett krav för samtliga skatterådgivare eftersom det borgar för kvalitet och hög etisk medvetenhet i branschen. För mig personligen har medlemskapet i FAR även gett tillgång till ett fint och värdefullt nätverk, bland annat genom de kurser som jag har fått förmånen att få delta i som kurslärare.

 

Vill du vet mer om FAR?

 • FAR förklarar

  FAR förklarar

  Hållbarhet, penningtvätt, digitalisering, redovisning - listan över kunskapsområden där FAR vägleder och förklarar är lång.

 • FAR driver branschens frågor

  FAR driver branschens frågor

  Revisionsplikten, LCE och revision som del av bolagsstyrning är några av de branschfrågor som FAR bevakar och påverkar.

 • 300 utbildningstillfällen varje år

  300 utbildningstillfällen varje år

  FAR är en av Sveriges största utbildningsföretag inom ekonomiområdet.

 • Medlemskap i FAR

  Medlemskap i FAR

  FAR är en branschorganisation för auktoriserade revisorer, skatterådgivare, redovisningskonsulter och lönekonsulter.

 • Mer om FAR

  FAR:s uppdrag är att klargöra god yrkessed, förmedla kunskap och
  driva opinionsbildning