"Alla intressenter kan förlita sig på att en medlem i FAR levererar med högsta kvalitet"

Anna Karin Wikner är handläggare på FAR med ansvar för kvalitetskontroll och medlemskap.

Vad gör FAR för nytta i branschen? 

Expertnätverken arbetar aktivt för att utveckla branschen och säkerställa att näringsliv och samhälle får tillförlitlig information, säger Anna Karin Wikner.

FAR samlar den främsta kompetensen inom revisions-, redovisnings- och skatterådgivningsfrågor. Inom organisationen finns relevanta expertnätverk bestående av medlemmar som är specialister inom sina respektive områden. Expertnätverken behandlar de mest aktuella och viktigaste frågorna för branschen. Grupperna består av representanter från både större och mindre medlemsbyråer vilket gör att många olika perspektiv beaktas och att en bred samsyn kan uppnås i olika frågor.

Alla intressenter kan förlita sig på att en medlem i FAR levererar med högsta kvalitet, i enlighet med gällande lagar och regler. Expertnätverken arbetar aktivt för att utveckla branschen och säkerställa att näringsliv och samhälle får tillförlitlig information.