Hur beräknas medlemsavgiften för företaget?

Den totala medlemsavgiften för respektive företag är 1 255 kr multiplicerat med medelantalet anställda på företaget. Beräkningen av medelantalet anställda på företaget inkluderar närstående företag (koncernförhållande eller ägargemenskap) och baseras på uppgifter som vid faktureringstillfället framgår av den senast fastställda årsredovisningen.