Vilka är FAR:s rådgivare?

  • Maria Bengtson, ansvarig för kvalitetssekretariatet
  • Camilla Carlsson, Auktoriserad Redovisningskonsult FAR
  • Lennart Iredahl, Auktoriserad revisor
  • Maria Lantz, föreningsjurist
  • Sara Orback, föreningsjurist
  • Johanna Svensson, Auktoriserad revisor
  • Birgitta Åhlander, Auktoriserad Redovisningskonsult FAR