Vilka är FAR:s rådgivare?

  • Maria Bengtson, ansvarig för kvalitetssekretariatet
  • Camilla Carlsson, auktoriserad redovisningskonsult
  • Lennart Iredahl, auktoriserad revisor
  • Maria Lantz, föreningsjurist
  • Sara Orback, föreningsjurist
  • Johanna Svensson, auktoriserad revisor
  • Bengt Skough, godkänd revisor
  • Birgitta Åhlander, auktoriserad redovisningskonsult