Skattevolymen 2020:2

Skattevolymen är regelsamlingen på skatteområdet som ger dig tillgång till de senaste regeländringarna, OECDs modellavtal och EU-rätt som momsdirektivet m.m.

Skattevolymen 2020:2
710 kr
Skickas inom 1‑2 vardagar
ISBN: 978-91-88735-39-3
Läs digitalt i FAR Online

Nyheter i Skattevolymen 2020:2

 • Ny lag om rapporteringsplikt för vissa gränsöverskridande arrangemang och automatiskt utbyte av upplysningar mellan behöriga myndigheter.
 • Ändrade reglar om investeraravdrag som innebär att investeraravdrag begränsas till investeringar i företag som varit verksamma på en marknad i mindre än sju år och att investeraravdrag inte beviljas vid investeringar i företag som handlas på en MTF-plattform eller en liknande marknadsplats utanför EES.
 • Nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling samt nedsättning av den allmänna löneavgiften med tio procentenheter på sådan ersättning.
 • Ny lag om punktskatt på plastbärkassar.
 • Ändrade regler för uppskov med beskattning av kapitalvinster vid avyttring av privatbostad, uppskovsbelopp höjs från 1,45 miljoner kronor till 3 miljoner kronor.

Ändrade regler till följd av covid-19

 • Ändrade regler för anstånd med betalning av skatter och avgifter.
 • Ny lag om tillfällig skattefrihet för förmån av fri parkering i anslutning till arbetsplatsen och för gåvor upp till ett värde på 1.000 kronor per anställd.
 • Tillfälliga regler om nedsättning av arbetsgivaravgifter och den allmänna löneavgiften.
 • Tillfälliga regler om nedsättning av egenavgifter och den allmänna löneavgiften för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag.
 • Enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag kan öka avsättningen till periodiseringsfond avseende beskattningsår 2019.
 • Tillfälliga regler för den som redovisar mervärdesskatt helårsvis att få anstånd med inbetalning av mervärdesskatt.

Om Skattevolymen

Skattevolymen utkommer 2 gånger per år med både då gällande samt kommande lagar och regler på skatteområdet.

Upplägg och innehåll

 • Inkomstskatt
 • Moms
 • Sociala avgifter
 • Fastighet
 • Internationellt
 • Punktskatter
 • Skatteförfarande
 • Redovisning
 • Brott och process
 • Rekommendationer från FAR
 • Siffror och tabeller
 • Sökord
Skattevolymen 2020:2
710 kr
Skickas inom 1‑2 vardagar
ISBN: 978-91-88735-39-3
Läs digitalt i FAR Online
Skattevolymen 2021:1
Kommande

Skattevolymen 2021:1

710 kr
Skattevolymen är regelsamlingen på skatteområdet som ger dig tillgång till de senaste regeländringarna, OECDs modellavtal och EU-rätt som momsdirektivet m.m.