Samlingsvolymen 2021 – Redovisning

Standardverket för bokföring och redovisning! Här samsas K1-, K2- och K3-regelverken med FAR:s rekommendationer och uttalanden, tillämpliga lagar och BAS-kontoplanen.

Samlingsvolymen 2020 – Redovisning
710 kr
Skickas inom 1‑2 vardagar
ISBN: 978-91-88735-42-3
Läs digitalt i FAR Online

Bland ändringarna i årets bok märks bland annat:

  • vissa lättnader och undantag i exempelvis BFNs och RFRs regelverk med anledning av coronaviruset,
  • en uppdelning av överkursfonden i en bunden och en fri form som påverka många regelverk,
  • ett avsnitt om uppskjuten skatt i såväl K2- som K3-företag i RedR 2, och
  • ett nytt allmänt råd med vägledning (BFNAR 2020:5) om fusion.
Samlingsvolymen 2020 – Redovisning
710 kr
Skickas inom 1‑2 vardagar
ISBN: 978-91-88735-42-3
Läs digitalt i FAR Online

Alla ekonomiska regler på ett och samma ställe

FAR Online är den kvalitetssäkrade databasen där du hittar de senaste lagändringarna och regelverken inom områden som redovisning, revision, skatt och finans.

  • Lag- och regelsamlingar
  • Tusentals uppslagsord i Rättseriens uppslagsverk
  • Bokföringsnämndens K-regelverk, allmänna råd och vägledningar