Samlingsvolymen 2021 – Redovisning

Standardverket för bokföring och redovisning! Här samsas K1-, K2- och K3-regelverken med FAR:s rekommendationer och uttalanden, tillämpliga lagar och BAS-kontoplanen.

Samlingsvolymen 2020 – Redovisning
710 kr
Skickas inom 1‑2 vardagar
ISBN: 978-91-88735-42-3
Läs digitalt i FAR Online

Bland ändringarna i årets bok märks bland annat:

  • vissa lättnader och undantag i exempelvis BFNs och RFRs regelverk med anledning av coronaviruset,
  • en uppdelning av överkursfonden i en bunden och en fri form som påverka många regelverk,
  • ett avsnitt om uppskjuten skatt i såväl K2- som K3-företag i RedR 2, och
  • ett nytt allmänt råd med vägledning (BFNAR 2020:5) om fusion.
Samlingsvolymen 2020 – Redovisning
710 kr
Skickas inom 1‑2 vardagar
ISBN: 978-91-88735-42-3
Läs digitalt i FAR Online