Samlingsvolymen 2021 – Redovisning

Standardverket för bokföring och redovisning! Här samsas K1-, K2- och K3-regelverken med FAR:s rekommendationer och uttalanden, tillämpliga lagar och BAS-kontoplanen.

Samlingsvolymen 2020 – Redovisning
710 kr
Kommande
Ej i lager
Utkommer februari 2021. Förbeställ gärna.
ISBN: 978-91-88735-42-3
Läs digitalt i FAR Online
Samlingsvolymen 2020 – Redovisning
710 kr
Kommande
Ej i lager
Utkommer februari 2021. Förbeställ gärna.
ISBN: 978-91-88735-42-3
Läs digitalt i FAR Online