Revisionshandboken - En vägledning

I Revisionshandboken kan du följa ett revisionsuppdrag, dels teoretiskt, dels genom ett praktiskt exempel. För varje steg får du också hänvisningar till ISA och var respektive moment finns reglerat. 

Revisionshandboken – En vägledning
500 kr
Ej i lager
Tillfälligt slut.
ISBN: 978-91-87387-32-6

Om Revisionshandboken

Revisionshandboken riktar sig främst till revisorer och revisorsassistenter. Boken är också intressant för alla som vill lära sig mer om hur en revision går till. 

Från 2011 har ISA tillämpats fullt ut i Sverige. Revisionshandboken beskriver på ett kortfattat sätt vad som krävs för att utföra revision av ett mindre företag utifrån ISA. Boken är en tolkning av kraven som ställs på mindre företag och beskriver en tänkt revisionsprocess i ett sådant företag. Revisionshandboken innehåller även hjälp i form av dokumentationsexempel, vägledning vid val av granskningsmetod och hur omfattande granskning det är som behövs för att hantera bedömda risker.

Revisionshandboken – En vägledning
500 kr
Ej i lager
Tillfälligt slut.
ISBN: 978-91-87387-32-6

FAR Online

 • Ekonomi

  265 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar med redovisning, ekonomitjänster och skatt. Innehåller lagar, FAR:s och BFN:s regler. Med möjlighet att välja till bl.a. IFRS och Fastighet.

 • IFRS och Finans

  345 kr

  / månad och användare

  Djuplodande regelverk för finansmarknaden. Innehåller EU-rätt, svenska lagar, myndighetsregler och självreglering från exempelvis Aktiemarknadsnämnden och börserna.

 • Revision

  345 kr

  / månad och användare

  Revision är anpassat för dig som är revisor och behöver tillgång till lagar och regler inom revison, redovisning och skatt. Paketet innehåller även FAR:s rekommendationer och uttalanden, BFN:s regelverk och RI:s avgöranden.

 • Total

  560 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar med många olika sorters kunder/företag eller för dig som är revisor för noterade eller finansiella företag, och vill ha tillgång till allt material i FAR Online.

Litteratur