Reko 2021

Reko är standarden för redovisnings- och lönetjänster. Syftet med standarden är att den bl.a. ska leda till hög kvalitet i det arbete som utförs av konsulterna, medföra hög kundnytta och skapa förutsättningar för en rapportering som är relevant för uppdragsgivarens verksamhet och behov.

430 kr
Kommande
Ej i lager
Boken utkommer under vecka 45.
Läs digitalt i FAR Online

Reko 2021 i digital form ingår i FAR-medlemskapet och återfinns i FAR Online.

430 kr
Kommande
Ej i lager
Boken utkommer under vecka 45.
Läs digitalt i FAR Online