Redovisa Rätt 2024

Redovisa Rätt är ett uppslagsverk för alla som sköter löpande bokföring,
upprättar bokslut och årsredovisning för såväl små enmansföretag som stora börsföretag. Redovisa Rätt 2024 är uppdaterad utifrån aktuella lagar och regler på redovisningsområdet.

799 kr
Nyhet
Skickas inom 1‑2 vardagar
Författare: Eva Törning
ISBN: 978-91-523-6616-5
Läs digitalt i FAR Online

Med anvisningar för samtliga K-regelverk är Redovisa Rätt unik på marknaden. Du får en omfattande rådgivning via smarta sökvägar och referenser som visar dig var du bäst hittar mer information i just det regelverk som gäller för ditt område. 

Redovisa Rätt är skriven av redovisningsspecialist Eva Törning.

Rättserien finns som digital tjänst i FAR Online

Med FAR Online får du tillgång till:

  • Rättserien i digitalt sökbart format.
  • Lagar, föreskrifter, branschregler och tidningar inom ekonomiområdet.
  • Smarta funktioner som filtrerat sök, anteckningar och bokmärken.
  • Nyhetsbrev varannan vecka med information om regelförändringar på ekonomiområdet.

Läs mer på www.faronline.se

799 kr
Nyhet
Skickas inom 1‑2 vardagar
Författare: Eva Törning
ISBN: 978-91-523-6616-5
Läs digitalt i FAR Online

Rättserien - en del av FAR Online

I FAR Online hittar du hela uppslagsverket Rättserien. Sammantaget är det nästan 5 000 uppslagsord som förklarar och hjälper dig vidare in i de tyngre regelverken.


Testa FAR Online och bestäm dig sen
Du får tillgång till hela FAR Online kostnadsfritt under 14 dagar! Du kan sen fortsätta använda verktyget från 295 kr/månad. Det är absolut inget köptvång, testperioden avslutas automatiskt.