Medlemsvolymen 2021

I FAR:s Medlemsvolym 2021 kan du läsa om de etiska regler och branschvillkor som gäller för medlemmar i FAR. Medlemsvolymen i digital form ingår i FAR-medlemskapet och återfinns i FAR Online.

Medlemsvolymen 2021
710 kr
Skickas inom 1‑2 vardagar
Utkommer vecka 14. Förbeställ gärna.
ISBN: 978-91-88735-45-4
Läs digitalt i FAR Online

FAR:s Medlemsvolym är framtagen för att ge alla medlemmar i FAR tillgång till de regler som de förbinder sig att följa i och med medlemskapet i föreningen.
Här hittar du stadgar och invalskrav, allmänna villkor, etikregler, regler för kvalitetssäkring samt författningar om bl.a. rådgivaransvar.

Medlemsvolymen 2021
710 kr
Skickas inom 1‑2 vardagar
Utkommer vecka 14. Förbeställ gärna.
ISBN: 978-91-88735-45-4
Läs digitalt i FAR Online

Alla ekonomiska regler på ett och samma ställe

FAR Online är den kvalitetssäkrade databasen där du hittar de senaste lagändringarna och regelverken inom områden som redovisning, revision, skatt och finans.

  • Lag- och regelsamlingar
  • Tusentals uppslagsord i Rättseriens uppslagsverk
  • Bokföringsnämndens K-regelverk, allmänna råd och vägledningar