K3 i praktiken - PwCs handbok vid tillämpning av K3

Boken riktar sig till alla som upprättar årsredovisning enligt K3 och alla som ska tolka och bedöma sådana redovisningar.

K3 i praktiken - PwCs handbok vid tillämpning av K3
650 SEK
Ej i lager
Författare: Johan Månsson
ISBN: 9789144115863

Syftet med boken är att ge kompletterande vägledning i den praktiska tolkningen och tillämpningen av K3:s regler och principer. Detta sker bland annat med ett stort antal praktiska exempel. Det allmänna rådet finns inlagt i boken och strukturen i boken följer helt K3 vilket innebär att den är indelad i kapitel, rubriker och punkter som överensstämmer med K3.

I denna den tredje reviderade upplagan har boken omarbetats med anledning av den ändrade årsredovisningslagen som i sin tur föranlett ändringar i K3-regelverket. En ytterligare nyhet i denna upplaga är att det allmänna rådet och lagparagrafer ur årsredovisningslagen finns inlagda i boken. Dessutom har samtliga kapitel uppdaterats med nya frågeställningar och tillämpningar som utkristalliserats under de tre första åren av K3-tillämpning.

Boken innehåller PwC:s bedömningar av hur olika punkter i K3 kan tolkas och tillämpas. Sådana tolkningar och tillämpningar kan se olika ut beroende på förutsättningarna i enskilda fall. Synen på hur redovisningsregler ska tillämpas utvecklas dessutom över tiden.

K3 i praktiken - PwCs handbok vid tillämpning av K3
650 SEK
Ej i lager
Författare: Johan Månsson
ISBN: 9789144115863