Försäkringsvolymen 2021/2022

Försäkringsvolymen riktar sig till flera delar inom ett försäkringsföretag: ledningen, ekonomi- och solvensansvariga samt aktuarier och compliance-avdelningar. Boken är även till för de rådgivare, såsom affärsjurister och revisorer, som arbetar med dessa typer av företag.

875 kr
Kommande
Ej i lager
Beräknad leveranstid: v35
ISBN: 978-91-88735-49-2
Läs digitalt i FAR Online

Om Försäkringsvolymen

Försäkringsvolymen samlar gällande rätt på försäkringsområdet. Lagar, förordningar, föreskrifter och EU-rätt är uppdaterade utifrån de senaste ändringarna. Du får tillgång till Solvens II-förordningen, Solvens II-direktivet, försäkringsrörelselagen och Finansinspektionens föreskrifter bland mycket annat. Boken är indelad efter område och med den alfabetiska förteckningen och sökordet hittar du enkelt det du söker.

875 kr
Kommande
Ej i lager
Beräknad leveranstid: v35
ISBN: 978-91-88735-49-2
Läs digitalt i FAR Online