Försäkringsvolymen 2019/2020

Försäkringsvolymen riktar sig till flera delar inom ett försäkringsföretag: ledningen, ekonomi- och solvensansvariga samt aktuarier och compliance-avdelningar. Boken är även till för de rådgivare, såsom affärsjurister och revisorer, som arbetar med dessa typer av företag.

690 kr
Skickas inom 1‑2 vardagar
ISBN: 978-91-88735-25-6
Nästa upplaga: 2020-08
Läs digitalt i FAR Online

Om Försäkringsvolymen

Försäkringsvolymen samlar gällande rätt på försäkringsområdet. Lagar, förordningar, föreskrifter och EU-rätt är uppdaterade utifrån de senaste ändringarna. Du får tillgång till Solvens II-förordningen, Solvens II-direktivet, försäkringsrörelselagen och Finansinspektionens föreskrifter bland mycket annat. Boken är indelad efter område och med den alfabetiska förteckningen och sökordet hittar du enkelt det du söker.

Nyheterna i Försäkringsvolymen 2019/2020

 • Ändrade placeringsregler för Första–Fjärde AP-fonderna. AP-fonderna får placera mer kapital än tidigare i så kallade illikvida eller alternativa tillgångar, det vill säga tillgångar som inte lätt kan omsättas. Kraven på minsta andel räntebärande värdepapper sänks från 30 till 20 procent. Det införs även mål om att fonderna ska förvalta pensionsmedlen på ett sätt som bidrar till en hållbar utveckling.
 • Solvens II-förordningen har ändrats vad gäller beräkningen av lagstadgade kapitalkrav för värdepapperiseringar och STS-värdepapperiseringar som innehas av försäkrings- och återförsäkringsföretag.
 • De nya reglerna om försäkringsdistribution till följd av EUs försäkringsdistributionsdirektiv är i kraft sedan den 1 oktober 2018.

Upplägg och innehåll

 • Försäkringsrörelse
 • Förmedling och avtal
 • Specialförsäkring
 • Konsument
 • Redovisning och rapportering
 • Allmän associationsrätt
 • Etik och brott
 • Sökord
690 kr
Skickas inom 1‑2 vardagar
ISBN: 978-91-88735-25-6
Nästa upplaga: 2020-08
Läs digitalt i FAR Online