Finansiell rapportering enligt K3

Finansiell rapportering enligt K3 är handboken för dig som arbetar med K3. Boken svarar på de flesta frågor kring K3 och innehåller en stor mängd exempel.

598 SEK
Skickas inom 1‑2 vardagar
Författare: Caisa Drefeldt, Eva Törning
ISBN: 9789144120072

Denna tredje upplaga av Finansiell rapportering enligt K3 är handboken för dig som arbetar med K3. Boken svarar på de flesta frågor kring K3 och innehåller förutom K3 även kommentarer kring ÅRL, klassificering och kontering.

Boken innehåller en stor mängd exempel. I slutet av varje kapitel finns en kort kommentar som belyser skillnader och likheter gentemot IFRS.

598 SEK
Skickas inom 1‑2 vardagar
Författare: Caisa Drefeldt, Eva Törning
ISBN: 9789144120072