Etikkoden

Något som utmärker revisions- och redovisningsprofessionen är att dess utövare åtar sig att agera i allmänhetens intresse. En medlems ansvar handlar inte enbart om att tillgodose behoven hos en enskild kund eller arbetsgivare. Därför innehåller Etikkoden krav och tillämpningsmaterial så att medlemmar ska kunna uppfylla sitt ansvar att agera i allmänhetens intresse.

IAESBA:s etikkod
245 SEK
Skickas inom 1‑2 vardagar
ISBN: 978-91-88735-22-5
Läs digitalt i FAR Online

De huvudsakliga förändringarna i den uppdaterade Etikkoden för 2019 är:

 • Uppdelning av innehållet i regler och tillämpningsmaterial
 • Tydligare och bättre anpassade bestämmelser om motåtgärder
 • Utökade bestämmelser avseende att erbjuda eller acceptera olika förmåner 
 • Nytt tillämpningsmaterial för att betona vikten av att förstå fakta och omständigheter när professionellt omdöme används
 • Nytt tillämpningsmaterial för att förklara hur efterlevnaden av de grundläggande principerna stöder en professionellt skeptisk inställning vid en revision eller annat bestyrkandeuppdrag
IAESBA:s etikkod
245 SEK
Skickas inom 1‑2 vardagar
ISBN: 978-91-88735-22-5
Läs digitalt i FAR Online

FAR Online

 • Ekonomi

  265 SEK

  / månad och användare

  För dig som jobbar med redovisning, ekonomitjänster och skatt. Innehåller lagar, FAR:s och BFN:s regler. Med möjlighet att välja till bl.a. IFRS och Fastighet.

 • IFRS och Finans

  345 SEK

  / månad och användare

  Djuplodande regelverk för finansmarknaden. Innehåller EU-rätt, svenska lagar, myndighetsregler och självreglering från exempelvis Aktiemarknadsnämnden och börserna.

 • Revision

  345 SEK

  / månad och användare

  Revision är en paketlösning för FAR Online som är anpassat för dig som är revisor och behöver tillgång till lagar och regler inom revison, redovisning och skatt.

 • Total

  560 SEK

  / månad och användare

  Allt vårt material. För dig som jobbar många olika sorters kunder/företag eller för dig som är revisor för noterade eller finansiella företag.