En bok om revision

Den här boken ger en bred förståelse för vad revisorer kan och ska leverera, och under vilka villkor de gör så, och lyfter därför också fram de etiska aspekter som gäller för revision.

En bok om revision
307 SEK
Skickas inom 1‑2 vardagar
Författare: Gunilla Eklöv Alander
ISBN: 9789144080796

En bok om revision lyfter fram revision som en praktik av stor betydelse i vårt samhälle. Revisorsprofessionen har en utmanande balansgång mellan behovet att styra sig själv och styrning från staten genom reglering och tillsyn.


Det finns förväntningar från samhället på vad revisorer gör och ska göra. Den här boken ger en bred förståelse för vad revisorer kan och ska leverera, och under vilka villkor de gör så, och lyfter därför också fram de etiska aspekter som gäller för revision. Boken fokuserar främst på den lagstadgade revisionen av aktiebolag och behandlar hur revisorer genomför revision. Genom ett flertal exempel illustreras olika bedömningar som revisorer gör under sin granskning, till exempel av väsentlighet och risk.


Den lyfter också de utmaningar som användarna av revisionen stöter på, och hur detta påverkar revisorsprofessionen. Vidare behandlar boken revision av koncerner och de regler som gäller vid revision av företag av allmänt intresse. Boken ger även en bild av de lagar och bestämmelser, till exempel ISA och FAR:s rekommendationer, som revisorer ska tillämpa i sitt arbete.

En bok om revision
307 SEK
Skickas inom 1‑2 vardagar
Författare: Gunilla Eklöv Alander
ISBN: 9789144080796

Litteratur