Bankvolymen 2019/2020

I Bankvolymen finns den samlade EU-rätten och svenska regleringen för banker och kreditinstitut.

Bankvolymen 19/20
690 kr
Skickas inom 1‑2 vardagar
ISBN: 978-91-88735-23-2
Nästa upplaga: 2020-08
Läs digitalt i FAR Online

Om Bankvolymen

Bankvolymen är regelsamlingen som samlar EU-rätt, lagstiftning och föreskrifter som reglerar bank- och kreditverksamhet.

Nyheterna i Bankvolymen 2019/2020

 • Ny föreskrift från Finansinspektionen som innehåller regler om hur ett företag ska identifiera, mäta, styra, internt rapportera och ha kontroll över sina kreditrisker. Den innehåller även regler om hur företagen ska göra kreditprövningar och fatta kreditbeslut, samt hantera krediter till en jävskrets.
 • Ändringar i FFFS 2014:12 om tillsynskrav och kapitalbuffertar. Ändringarna innebär att det införs nya regler om anmälningsplikt vid emissioner av kapitalinstrument, offentliggörande av information om kapitalbaskrav och kapitalbas samt tröskelvärden för när ett fallissemang ska anses ha inträffat.
 • Tillämpningsområdet för FFFS 2016:16 om amortering av krediter mot säkerhet i bostad utvidgas till att även gälla för företag med tillstånd att lämna bostadskrediter enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter.
 • Nya EU-regler som syftar till att göra valutaväxlingsavgifterna vid gränsöverskridande betalningar mer transparenta.
 • Kompletteringar av tillsynsförordningen som avser kapitalbasen med bestämmelser om krav på avdrag från kapitalbasen i fall då nödlidande exponeringar inte i tillräcklig utsträckning täcks av avsättningar eller andra justeringar. I praktiken innebär detta att en säkerhetsspärr för nödlidande exponeringar inrättas.

Upplägg och innehåll

 • Bankrörelse
 • Kreditvärderingsinstitut
 • Statligt stöd och garanti
 • Kapitalkrav
 • Obligationer och e-pengar
 • Betalning, inlåning och kreditupplysning
 • Konsument
 • Redovisning och rapportering
 • Allmän associationsrätt
 • Etik och brott
 • Sökord
 
Bankvolymen 19/20
690 kr
Skickas inom 1‑2 vardagar
ISBN: 978-91-88735-23-2
Nästa upplaga: 2020-08
Läs digitalt i FAR Online