2024-03-01
Remisser

Remiss: Skatteverkets promemoria Förändrad deklarationstidpunkt vid fastighetstaxering m.m. (Fi2023/03065)