2024-05-17
Remisser

Remiss: Promemorian Kompletteringar till bestämmelserna om tilläggsskatt för företag i stora koncerner (Fi2024/00750)