2024-04-18
Remisser

Remiss: Promemorian Enklare skatteregler för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut (Fi2024/00135)