2023-10-02
Remisser

Remiss: Förslag till ändringar i Bokföringsnämndens allmänna råd och vägledning om årsredovisning i mindre företag (K2) (Dnr 2023:33)