2023-11-13
Remisser

Remiss – Bolagsverkets hemställan om föreskriftsrätt avseende elektronisk ingivning av årsredovisningar för banker, hypoteksinstitut och försäkringsföretag (Ju2023/01088)

FAR har erbjudits tillfälle att lämna kommentarer avseende Justitiedepartementets remiss Bolagsverkets hemställan om föreskriftsrätt avseende elektronisk ingivning av årsredovisningar för banker, hypoteksinstitut och försäkringsföretag (Ju2023/01088).

FAR får med anledning av detta anföra följande.