2023-05-15
Remisser

Remiss: En lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner (SOU 2023:6) och Promemorian Kompletteringar till delbetänkandet En lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner (SOU 2023:6)

FAR har erbjudits tillfälle att lämna synpunkter över Finansdepartementets sammantagna förslag En lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner (SOU 2023:6) (Fi2023/00559) i utredningens delbetänkande respektive promemorian Kompletteringar till delbetänkandet En lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner (SOU 2023:6) (Fi2023/01114).

FAR får med anledning av detta anföra följande.