2023-07-03
Remisser

Remiss: Förslag om höjt schablonavdrag vid uthyrning av bostäder och förenklad beskattning av vissa fastighetsrelaterade inkomster inför budgetpropositionen 2024

FAR har erbjudits tillfälle att lämna synpunkter över Finansdepartementets remiss Förslag om höjt schablonavdrag vid uthyrning av bostäder och förenklad beskattning av vissa fastighetsrelaterade inkomster inför budgetpropositionen 2024 (Fi2023/01514).

FAR vill med anledning av detta anföra följande.