2023-01-26
Remisser

Synpunkter på Europeiska kommissionens Business in Europe: Framework for Income Taxation (BEFIT)

FAR, en branschorganisation inom redovisning, revision och rådgivning, har erbjudits tillfälle att lämna synpunkter över Europeiska kommissionens förslag Business in Europe: Framework for Income Taxation (BEFIT).

FAR vill med anledning av detta anföra följande.