2023-12-20
Remisser

Remiss – kommissionens förslag till rådets direktiv om att inrätta ett system där hemviststatens skatteregler tillämpas för mikro-, små och medelstora företag, och ändring av Direktiv 2011/16/EU, (Fi2023/02570)

FAR har erbjudits tillfälle att lämna kommentarer avseende Finansdepartementets remiss kommissionens förslag till rådets direktiv om att inrätta ett system där hemviststatens skatteregler tillämpas för mikro-, små och medelstora företag, och ändring av Direktiv 2011/16/EU, (Fi2023/02570).

FAR vill med anledning av detta anföra följande.