2023-04-24
Remisser

Remiss: Standard Accounting Archive - SAA

FAR har beretts tillfälle att lämna synpunkter på SIE-gruppens förslag till ett nytt filformat för arkivering av räkenskapsinformation kallat Standard Accounting Archive (SAA).

FAR får med anledning av detta anföra följande.