2022-01-03
Remisser

Remiss: Förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning avseende IFRS 4 och IFRS 17 FI Dnr 21-23120