2022-02-04
Remisser

Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv med regler för att motverka användandet av bolag som saknar substans av skatteskäl samt ändring av direktiv 2011/16/EU

FAR har erbjudits tillfälle att lämna synpunkter över Finansdepartementets remiss Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv med regler för att motverka användandet av bolag som saknar substans av skatteskäl samt ändring av direktiv 2011/16/EU (Fi2021/04067).

FAR får med anledning av detta anföra följande.