2022-08-18
Remisser

Synpunkter på utkast till ställningstagande om tillhandahållande till anställda mot ersättning

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över Skatteverkets utkast till ställningstagande som enligt information i sidoordnat e-mail ska ersätta fyra ställningstaganden: ”Hemtjänster, stat och kommun” daterat den 17 augusti 1998 dnr 7115-98/00, ”Hemtjänster” daterat den 20 november 1998 dnr 10326-98/900, ”Avdragsrätt för ingående skatt på förvärv för de anställdas privata bruk – direkt eller genom personalstiftelse” daterat den 4 maj 2001 dnr 5576-01/100 samt ”Mervärdesskatt vid en arbetsgivares försäljning av s.k. hemdatorer” daterat den 25 mars 2002 dnr 2736-02/100.
FAR får med anledning av detta anföra följande