2021-10-11
Remisser

Förslag till föreskrifter om undantag under åren 2022 och 2023 från skyldigheter som gäller kassaregister och som avser lotterier och skicklighetsspel på en offentlig nöjestillställning SKVFS 2021:XX (Dnr 8-1182012)

FAR har erbjudits tillfälle att lämna synpunkter över Skatteverkets remiss Förslag till föreskrifter om undantag under åren 2022 och 2023 från skyldigheter som gäller kassaregister och som avser lotterier och skicklighetsspel på en offentlig nöjestillställning SKVFS 2021:XX (Dnr 8-1182012). FAR får med anledning av detta anföra följande.