2021-05-20
Remisser

Remiss - Promemoria Ytterligare förlängning av det förstärkta stödet vid korttidsarbete

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över Finansdepartementets promemoria Ytterligare förlängning av det förstärkta stödet vid korttidsarbete.