2021-05-03
Remisser

Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om återhämtning och resolution av centrala motparter (Ds 2020:30)

FAR har erbjudits tillfälle att lämna synpunkter över Finansdepartementets remiss Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om återhämtning och resolution av centrala motparter (Ds 2020:30). FAR får med anledning av detta anföra följande.