2021-02-24
Remisser

Remiss av promemorian Fortsatt förstärkt stöd vid korttidsarbete (dnr Fi2021/00798)

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget till föreskrifter om promemorian Fortsatt förstärkt stöd vid korttidsarbete (dnr Fi2021/00798).