2021-02-15
Remisser

Promemoria Skattereduktion för investeringar i inventarier anskaffade år 2021 (Fi2020/04897)

FAR har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Finansdepartementets promemoria om Skattereduktion för investeringar i inventarier anskaffade år 2021 (Fi2020/04897). FAR får med anledning av detta anföra följande.