2021-12-10
Remisser

Promemoria om höjd omsättningsgräns för mervärdesskattebefrielse Fi2021-03225

FAR har erbjudits tillfälle att lämna synpunkter över Finansdepartementets remiss Promemoria om höjd omsättningsgräns för mervärdesskattebefrielse (Fi2021/03225). FAR vill med anledning av detta anföra följande.