2021-08-19
Remisser

Förslag till nya regler om årlig resultatrapportering för värdepappersfonder och specialfonder (FI Dnr 21-1660)

FAR har erbjudits tillfälle att lämna synpunkter över Finansinspektionens remiss Förslag till nya regler om årlig resultatrapportering för värdepappersfonder och specialfonder (FI Dnr 21–1660). FAR får med anledning av detta anföra följande.