2021-04-15
Remisser

Remiss – Förslag till nya och ändrade föreskrifter för tjänstepensionsföretag och försäkringsföretag (FI Dnr 20-21339)

FAR har erbjudits tillfälle att lämna synpunkter över Finansinspektionens remiss Förslag till nya och ändrade föreskrifter för tjänstepensionsföretag och försäkringsföretag (FI Dnr 20-21339).