2021-04-09
Remisser

Remiss – Förslag till ändrade föreskrifter om kapitaltäckning och ersättningsystem för värdepappersbolag (FI dnr 20-14833)

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över Förslag till ändrade föreskrifter om kapitaltäckning och ersättningsystem för värdepappersbolag (FI dnr 20-14833).