2020-06-02

Personligt betalningsansvar enligt aktiebolagslagen