2019-09-02
Remisser

Riksrevisionens ledningsstruktur 2018/19:URF1

Riksdagen beslutade 12 december 2018 att sammankalla en parlementarisk kommitté under ledning av en ordförande, f.d. justitierådet och ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen Mats Melin, med uppdrag att förutsättningslöst utreda Riksrevisionens ledningsstruktur.