2019-10-28
Remisser

F-skattesystemet – en översyn SOU 2019:31

Utredningen har i sitt slutbetänkande analyserat om utformningen av bestämmelserna om godkännande för F-skatt bl.a. möjliggör att F-skattesystemet kan missbrukas för att undgå skatter eller avgifter, om det finns behov av åtgärder för att underlätta och förbättra Skatteverkets uppföljning av företag som är godkända för F-skatt och, där det bedömts lämpligt, föreslagit författningsändringar.