2019-11-01
Remisser

RFR 2 Redovisning för juridiska personer

Rådet för finansiell rapportering har remitterat ett förslag till ändringsmeddelande avseende RFR 2 Redovisning för juridiska personer. FAR tillstyrker Rådets ställningstaganden, men pekar på viss oklarhet gällande förslaget när RFR 2 tillämpas för första gången.