2019-03-25

Ändringar i tillsynsföreskrifterna och förslag till nya föreskrifter om rapportering av uppgifter om nedskrivningsbara skulder och kapitalbas

FI föreslår ändringarna i syfte att öka kvaliteten i tillsynen, tydliggöra kraven på företag under tillsyn samt att ge marknaden och allmänheten mer jämförbar och rättvis information om företagens kapital teckning.